„BEMA” Sukcesja,
Prawo Spadkowe, Ubezpieczenia,
Emerytury, Inwestycja

Największy nacisk kładziemy na kompleksową obsługę
klienta VIP, obejmującą doradztwo finansowe,
ubezpieczeniowe, prawne i podatkowe.

Na dobry początek dnia – EMERYTURA:)

Forma zabezpieczenia na okres emerytury od 1999r. dzieli się na tak zwane trzy Filary:

I FILAR – emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj trafia większa część składki, potrącanej co miesiąc z naszych pensji. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS na którym rejestrowana jest wartość odkładanych pieniędzy. Niestety ta część składki nie jest inwestowana, czyli pieniądze są tam po prostu odkładane.

II FILAR – Otwarty Fundusz Emerytalny. Jest to część składki emerytalnej, która obecnie może ale nie musi być kierowana do OFE. Zgromadzone środki są inwestowane po przeliczeniu na jednostki uczestnictwa. Kapitał zgromadzony przez członka funduszu podlega dziedziczeniu, co oznacza, że po jego śmierci zebrane na koncie w OFE środki są wypłacane jego najbliższej rodzinie.

III FILAR – Jest dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy. Odkładać na emeryturę możemy poprzez: programy emerytalne, pracowniczy program emerytalny, ubezpieczenia a przede wszystkim w formie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Choć z założenia III filar jest dobrowolny, powinni o nim pomyśleć praktycznie wszyscy, którzy po przejściu w stan spoczynku chcą zachować poziom życia.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI