„BEMA” Sukcesja,
Prawo Spadkowe, Ubezpieczenia,
Emerytury, Inwestycja

Największy nacisk kładziemy na kompleksową obsługę
klienta VIP, obejmującą doradztwo finansowe,
ubezpieczeniowe, prawne i podatkowe.

ZACHOWEK

Na czym polega? Czemu służy? Jak wyliczyć należny zachowek, jakie składniki spadku wziąć pod uwagę a jakie nie?

 

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego chroniącą niektóre grupy naszych krewnych przed niespodziewanymi lub negatywnymi postanowieniami w testamencie. Spadkodawca – czyli osoba pozostawiająca po sobie spadek, może w testamencie wskazać kto ma dziedziczyć ten spadek, a kto nie. Czasem zdarza się, że spadkodawca nie pozostawia spadku dla najbliższych a pozostawia go całkiem obcym osobą lub dalekim krewnym. Wtedy to żona, dzieci lub rodzice mają prawo walczyć chociaż o część majątku tego spadku.

 

Uprawnione więc osoby do zachowku to w pierwszej kolejności małżonek + dzieci, w drugiej jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, małżonek + rodzice. Jeżeli któreś z dzieci zmarło przed rodzicem-spadkodawcą, wtedy do zachowku mają prawo jego dzieci tj. wnuki.

 

Nie są uprawnieni ci co: zrzekli się spadku, a ci co zostali uznani za niegodnych, odrzucili spadek, wydziedziczeni także nie są uprawnieni ale za to ich dzieci zachowują prawo do zachowku. Jeżeli spadkodawca przed śmiercią złożył pozew o rozwód lub separację z winy małżonka, nie jest uprawniony do zachowku również ten małżonek

 

Jak obliczać zachowek
AKTYWA SPADKU (wartość dodatnia) – PASYWA SPADKU (długi poza tymi wynikającymi z zapisów, poleceń i zachowku) + ZAPISY WINDYKACYJNE uczynione w testamencie + DAROWIZNY uczynione za życia spadkodawcy.
Wartość X mnożony razy ułamek wynikający z dziedziczenia ustawowego (np. 1/4) a następnie razy ułamek wynikający z prawa do zachowku (np. 1/2) = WYNIK

 

Jak zaliczać długi i aktywa do spadku, jak zaliczać zapisy windykacyjne, jak ustalać ułamek dziedziczenia ustawowego oraz jakie darowizny uczynione przed śmiercią wchodzą do spadku, to już dłuższa historia.

 

Nasze ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć odpowiednią sumę pieniężną dla spadkobierców po to aby chociażby spłacić dzieci, żonę, rodziców do wysokości zachowku.