„BEMA” Sukcesja,
Prawo Spadkowe, Ubezpieczenia,
Emerytury, Inwestycja

Największy nacisk kładziemy na kompleksową obsługę
klienta VIP, obejmującą doradztwo finansowe,
ubezpieczeniowe, prawne i podatkowe.

Odpowiedzi na nurtujące pytania

Odpowiedzi na nurtujące pytania

 

Kilka odpowiedzi czym są ubezpieczenia?

 

Jakie mamy rodzaje ubezpieczeń - Ubezpieczenia są: na życie (przedmiotem jest życie człowieka, a śmierć ubezpieczonego powoduje obowiązek wypłaty świadczenia na rzecz tzw. uposażonych), zdrowotne, wypadkowe, od kalectwa (przedmiotem jest zdrowie i jego zachowanie, wypadek albo choroba powoduje obowiązek wypłaty świadczenia), majątkowe (komunikacyjne, na podróż, dla domów, przedsiębiorców, grupowe) i inne…

Czy ubezpieczenia na życie są obowiązkowe? – NIE (jednak w przypadku zaciągnięcia kredytu, banki czasem wymagają posiadania polis na życie)

Czy świadczenie wypłacone w przypadku śmierci ubezpieczonego na rzecz osoby uposażonej stanowi spadek po zmarłym? - NIE (suma na jaką się ubezpieczamy nie wchodzi w skład spadku, jest wolne od długów i zobowiązań)

Czy wpłacana składka stanowi koszt podatkowy ? - NIE (jednak wpłacana składka na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE jest zaliczana do kosztów i obniża wysokość należnego podatku)

Czy ubezpieczenia na życie są powszechne i popularne? - TAK (w krajach zachodnich, USA, skandynawskich i innych są niezbędnym elementem życia)

Czy ubezpieczenia na życie są dostępne dla zwykłych ludzi? - TAK (składki są zależne od sumy ubezpieczenia, wieku, wykonywanego zawodu, to ubezpieczony decyduje ile może wydać na ubezpieczenie)

Czy agent ubezpieczeniowy jest potrzebny przy zawieraniu polisy na życie? - TAK (dobry agent, często z polecenia, dopasuje ochronę do możliwości i oczekiwań)

Dowiedz się więcej, zadzwoń, umów się na niezobowiązujące spotkanie. Porozmawiaj o zabezpieczeniu Twoim i Twojej rodziny:)